28 05 2015

dürüstlük hayat kitabının ilk bölümüdür....

dürüstlük hayat kitabının ilk bölümüdür.... |  görsel 1

Hiç elinizdeki kalem çâresiz kaldı mı?

Ya lisânınızda kelimelerin tükendiği oldu mu?

Ya da hiç yüreğiniz yandı mı?

 

Anlayabildiniz mi hiç Züleyhâ'yı?

İçinizde hissettiniz mi Mecnûn'un hissettiklerini?

Gül goncası, iki cihan serverini kıskandığı için takdir edebildiniz mi hiç Hazret-i Aişe'yi?

Hacer'in teslimiyetini seyretti mi rûhunuz hayranlıkla?!.

Rahime Hatun gibi yaralarını şefkatinizle hiç silebildiniz mi?

Hazret-i Hatice'yi örnek alıp, bütün varlığınızı serebildiniz mi ayakları altına?

Desteklediniz mi, hiç kimsenin desteklemediği en zor günlerinde, sevginizden rızık olarak verebildiniz mi?

Cenâb-ı Hakk'ın kâinattaki her şeye koyduğu muhabbet kânunu karşısında ezildiniz mi?
Sey Yah

 

 

 

dürüst olmayı beceremeyen herkese...

 

dürüstlük hayat kitabının ilk bölümüdür....ilk bölümü atlarsan kapat kitabın kapağını gitsin...

 


 

 

Ey gönül!
Sakın umutsuzluğa düşme ..
Ele geçen şeyin tadı tuzu değeri oraya varmak için çekilen yol zahmeti kadardır. 
Çölün tozunu yutmayan,dilini dudağını çöl güneşinde çatlatmayan Zemzemin lezzetini bilemez. 
Ömür boyu hayalini kurmayan Kabenin kadrini tartamaz.
O halde önce yan ki su seni kandırsın... 
Acık ki ekmek damağında bir lezzet bıraksın...
Özle ki bulduğunda gerçekten bulmuş olasın.

Mevlana

 

 


 

Kıranı AFFET,
Bazıları kırılırken KIRAR,
Önce o incinmiş olmasın; Dikkat et, belkide af dilemesi gereken sensin!
Cam kırıldığı için kesiyor olmasın..?

21
0
0
Yorum Yaz